Hirurgija

Oralna hirurgija i implantologija

Oralna hirurgija obuhvata sve hirurške zahvate u predelu usta, zuba i vilice,kao što su vađene zuba, preko operacija na korenu...