Ortodoncija

Ortodoncija

Ortodoncija je oblast stomatologije koja se bavi dijagnostikom I lecenjem nepravilnosti zuba, vilica i viličnog zgloba. Deca i adolescenti čine...