Slomljeni zub

Slomljeni zub

Pokušajte da pronađete i sačuvate delove zuba. Usta isperite mlakom vodom da bi se uklonila prljavština oko polomljenog zuba. Odmah posetite stomatologa sa pronađenim delovima zuba.